Ses Yalıtımı

Ses, Gürültü ve Ses Yalıtımı ile İlgili Bilinmesi Gerekenler 

Ses nedir ?

Basit tanımla ‘ses’ işitme organının duyabildiği titreşim olarak açıklanabilmektedir. Bununla birlikte sesi fiziksel olarak somutlaştırarak düzeyini ‘dB’ cinsinden ölçmek mümkündür.

Gürültü nedir ?

Gürültü olumsuzluk belirten ve insandan insana sübjektif olarak farklılık gösterebilen bir kavramdır. Gürültü düzeyini veya verilen rahatsızlığı bu sebepten ötürü ölçmek mümkün değildir, fakat genel kanıya göre referans frekanslar belirlenmiş olur buna göre dB (A) cinsinden tespit yapılabilmektedir.

İnsan kulağı farklı frekansları farklı Ses düzeylerinde algılayabileceğinden örneğin 250 hz ‘de ölçülen 50 dB ile 2.000 hz ‘de ölçülen 50 dB ‘nin algılanması ses düzeyi aynı olsa bile algıda farklılık ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden dB (A) cinsinden yapılan değerlendirmeler, ortak algıya çok daha uygundur.

Örneğin aşağıdaki gürültü kaynakları aynı ses düzeyinde çalıştıkları düşünüldüğünde bile bunlardan bazıları bize rahatsızlık verirler, bazıları keyif verebilmektedir.

  • Hışırtı
  • Darbeli Matkap
  • Uyarı Alarmı
  • Diş Doktorlarının kullandığı mikro motorlar v.s.

Ses yalıtımı veya hacim akustiğinden söz edilebilmesi için öncelikle neyi duymak istediğimiz veya neyi duymak istemediğimizi belirlememiz gerekmektedir.

Örneğin oda içerisinde sinema sesini mümkünse yankısız ve yüksek kalitede duymak isterken, komşudan gelen tv  sesine karşı önlemler almak  isteyebiliriz.

Avrupa’da yapılan bir araştırmaya göre konut alımında öncelik sırasına göre aranan kriterler aşağıda belirtilmiştir.

Tablodan da anlaşıldığı üzere ses yalıtım artık en önemli kriterlerin başında gelmektedir. Hatta ısı yalıtımı iş yerinde olan mesafe, marketlere olan mesafe, komşuluk ilişkileri gibi önemli kriterler bile konut seçiminde daha az değer verilen kriterlerdir.

Hava Doğuşlu Ses Yalıtımı

En sık karşılaşılan gürültü problemlerinin başında gelmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere hava doğuşlu sesler hava yoluyla yayılan ses anlamına gelmektedir Örneğin tv, müzik, konuşma sesleri bu seslerin tipik örneklerindendir. Hava doğuşlu sesler Rw cinsinden ölçülmektedir.

Hava doğuşlu seslerin yalıtımında temel prensip, yalıtılacak olan birime  (örneğin duvar) kütle ve katman kazandırmaktır. Yüzeyi m2 ağırlığı ne kadar arttırılırsa, hava doğuşlu ses yalıtım performansı da aynı şekilde artış gösterecektir, tabi burada yalıtılacak duvarın sızdırmazlığının da sağlanması gerekmektedir.

Phonestar ses yalıtım plakaları, bu tip uygulamalar için en çok tercih edilmesi gereken ürünlerin başında gelmektedir. Çok katmanlı yapısı ve 19 kg / m2 ağırlığı sayesinde duvar çokta fazla kalınlaşmadan farklı detaylarla çok yüksek ses yalıtımı performansına ulaşmak mümkündür.

Ağır bariyer, akustik askı aparatları, akustik kapılar daha yüksek performans ihtiyacı için tercih edilebilirler.

 Darbe Sesi Yalıtımı

Darbe sesleri iki katı cismin temas neticesinde oluşan titreşimlerin konstrüksiyona yayılması neticesinde meydana gelmektedir. Yürüme, koşma, makine titreşimleri, darbe seslerine örnek teşkil eden ses tiplerinden bazılarıdır.

Yüzer döşeme şilteleri ve takozları, darbe sesi yalıtımında olmazsa olmazlarındandır. Kullanım alanına ihtiyaç duyulan performansa göre darbe sesi yalıtımını sağlayacak ürün farklılık gösterebilmektedir.

Regupol ve Regufoam ürün serileri, darbe sesi yalıtımı için geliştirilmiş piyasadaki en yüksek performansa ve taşıma kapasitesine sahip ürünlerin başında gelmektedir. Şapın yüzdürülmesi amacıyla kullanılan Regupol ürünlerinin Yanı sıra kaplama altı şilteler veya özellikle makine dairelerinde tercih edilen Regufoam takozlu sistemler de tercih edilebilen diğer çözümlerdendir.

 Hacim Akustiği Nedir ?

Ses kalitesinin önem arz ettiğinin farklı frekanstaki seslerin daha net ve çınlama sürelerinin optimize edilmesi sonucunda elde edilen akustik konfordur. Sinema salonları, tiyatrolar, stüdyolar akustik konforun büyük önem arz ettiği ve mutlaka akustiği hesaplarının yapılması gereken mekanlardır.

Akustik konforun sağlanabilmesi için ses yalıtımının yanı sıra ses yutucu panelleri akustik süngerler ve yansıtıcı çalışması gerekmektedir.