Darbe Kaynaklı Sesler

Darbe kaynaklı sesler, katı nesnelerin birbirine temas etmesi sonucu oluşan titreşimlerle yayılan ses tipidir. Örneğin üst katta meydana gelen koşuşturmaların veya makinelerin sarsıntılarından kaynaklanan seslerin yapı içerisinde iletilmesi bu ses tipine bir örnektir.

No Comments Yet.

Leave a comment